Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 11. 2007

Kolekce VI - Zemí Bible, patriarchů a proroků (1)

Izrael takový, jaký je ...

 

 

Obrazek

1

MODIIN. Západ Slunce. Jméno tohoto městečka je spojeno s působením protagonistů makabejského povstání - kněze Matatyáše a jeho synů. 

 

 

 

 

Obrazek

2

 KLÁŠTER v poušti, kde se podle tradice připravoval Jan Křtitel na své duchovní poslání.

 

 HROB PROROKA SAMUELA.  Nachází se na jednom z nejvyšších vrchů Judeje (895 m.n.m.). Středověcí poutníci nazývali toto místo Hora Radosti (Mons Gaudii), neboť právě zde  po měsících či letech putování spatřili Jeruzalém. Z této lokality je nádherný výhled na všechny světové strany a celý Jeruzalém je přehledně vidět zdáli pouze odtud.  Na pahorku je množství hodnotných vykopávek, ze střechy je krásný výhled na biblické Gabaon (Gibeon) - viz obr. 12 a 13.

 

Obrazek

3

     Modře krytý  kenotaf proroka Samuela je židovský ...

 

Obrazek

4

     ... zeleně potažený je muslimský.  Pozn. autora webu: Samuel byl jedním  z největších proroků starého Izraele, poslední soudce v éře před vznikem staroizraelské monarchie, který pomazal za panovníka prvního izraelského krále Saula a jeho nástupce Davida. Žil  v XI. století před n.l. a  je nedílnou součástí židovské historie. Islám, který vznikl o zhruba 1700 let později, se ve svém učení k Samuelovi bohužel  také hlásí , a tak jsme svědky paradoxu: Židé se musí o hrob své vynikající starověké osobnosti dělit s muslimy. Podobná je rovněž v Hebronu, kde se nachází hrobka  nejslavnějších izraelských patriarchů v čele s Abrahamem (který, pravda, je otcem nejen Izáka, ale jehož synem zplozeným otrokyní byl také Izmael, považovaný Araby za jejich praotce).

 

Obrazek

5

 

Obrazek

6

 

Obrazek

7

 

Obrazek

8

 

Obrazek

9

 

Obrazek

10

 

Obrazek

11

 

 Pohled na biblické GABAON (Gibeon)

 

Obrazek

12

 

Obrazek

13

     Pozn. autora webu: Co říká Bible o Gabaon?  Lokalita nacházející se asi 7 km severozápadně od Jeruzaléma byla přidělena pokolení Benjamin.  Gabaonským se podařilo pomocí lsti odvráti útok Izraelců při obsazování Zaslíbené země po návratu z egyptského otroctví. Předstírali, že jsou příchozí z daleké země a podařilo se jim uzavřít s Izraelem  mír a smlouvu, což je zachránilo od záhuby.  Lež měla ovšem krátké nohy a když po třech dnech vyšlo najevo, že nejde o žádné příchozí, ale o místní pohanské obyvatele Gabaon, kteří měli být  jako jiné nepřátelské komunity vyhlazeni,  bylo rozhodnuto,   že budou  Izraeli  sloužit - nosit vodu a připravovat dřevo. Zabít je  Izraelci nemohli, protože museli respektovat předchozí smlouvu strvzenou přísahou, že je nechají na živu. Smlouvu však nedodržel první izraelský král Saul, který množství Gabaonských nechal pobít;  toto porušení smlouvy pak potrestal Saulův nástupce David -  vydal  Gabaonským, kteří přežili  Saulem iniciovaný masakr, sedm jeho synů, aby je oběsili. V Gabaon byla v předchrámovém období nějaký čas i Archa úmluvy a rovněž na tomto místě skonal Joáb, vynikající vojevůdce krále Davida, po jehož smrti se v rámci mocenského boje o jeruzalémský trůn postavil na stranu  Adoniáše proti Šalomounovi, který  se  stal právoplatným Davidovým nástupcem a oba,  Adoniáše  a po něm Joába, nechal zavraždit.

 

 

 

Obrazek

14

 Palácový komplex HERODION.  Nachází se asi 7 km jižně od Jeruzaléma.  Král Herodes nechal vršek "seříznout" a umístil  do něj pevnost. Pod horou se nachází starověké pohřebiště, kde, jak se zdá, byl v roce 2007, nalezen Herodesův hrob.

Obrazek

 15

     Snímky 15 a 16: Dolní město, kde se nacházel dolní palác.

.

Obrazek

 16

.

Obrazek

17

     Snímky 17 - 19: Vrchol Herodionu.  Zde se nacházel Herodesův palác, který  pronikal do nitra hory. Z něj  přes vnitřek hory bylo možné (a je tomu tak i dnes) sestupovat dolů a vystupovat nahoru. Na obrázcích vidíme zbytky horního  Herodesova paláce.

.

Obrazek

18

 

19

Obrazek

.

Obrazek

20

.

Obrazek

21

     Obr. 21 - 23:  Tři pohledy na Herodion posazený do  judské krajiny.

.

Obrazek

22

.

Obrazek

23

.

Obrazek

24

     Kamenné koule, jež byly posílány z vrcholu Herodionu proti nepřátelským vojskům. Na snímku autor kolekce Lumír Hanuš (zde ve funkci měřítka, abychom si dokázali  lépe představit velikost koulí).

 

 

 EJN GEDI, oáza u Mrtvého moře, zhruba v polovině západního  části  pobřeží.  Dole vodopády(obr. 17), nad nimi pohled od pramene Ejn Gedi k Mrtvému moři (16), obr. 15 - pramen životodárné vody.

 

Obrazek

25

 

Obrazek

26

 

Obrazek

27

 

 

 GOLANSKÉ VÝŠINY

 

Obrazek

28

     Vodopád Gilabon ve stejnojmenném údolí.

 

Obrazek

29

     Vodopád Dvora. 

 

 

 

Obrazek

30

     Návštěvník Golanských výšin často narazí na toto trojjazyčné upozornění varující před výskytem min. "Nápis na ceduli se vyplatí respektovat," dodává autor všech těchto snímků Lumír Hanuš. Není důvod mu nevěřit.